Expedice Tel Azeka 2013-2020

Archeologická expedice Tel Azeka: The Lautenschläger Azekah Excavation Project

Oficiální stránky projektu: The Lautenschläger Azekah Expedition


Zúčastněné strany:

Institut archeologie, Univerzita Tel Aviv

garanti: prof. Oded Lipschits, prof. Yuval Gadot


Univerzita Heidelberg

garant: prof. Manfred Oeming

                            

Evangelická teologická fakulta UK

garanti: doc. Filip Čapek, Ph.D., Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D., Mgr. Věra Fritzová


Cíle projektu:


Odkrytí starověkého města Tel Azeka během víceleté kampaně a co nejpřesněji popsat jeho význam pro dějiny jak v nejbližším (interace v rámci Šefely) tak i v širším kontextu (systém městských států v době bronzové, formování judské identity, konfrontace s Asýrií a Novobabylónskou říší). Prvních pět let (2012–2016) mezinárodní spolupráce vyústilo k upřesnění


chronologie osídlení. Z hmotného dokladového materiálu je zřetelný vliv Egypta a díky obsáhlým souborům keramiky, dalších artefaktů i celkové dispozici telu, jeho masivního opevnění, ale i z několika vrstev destrukce je zřetelné, že místo představovalo ve střední a mladší době bronzové i v době Judského království, tj. v době železné IIB–C významný městský stát a pak hraniční pevnost. Překvapením je, že místo bylo osídleno již ve starší době bronzové, čímž se řadí k důležitým lokalitám starověké jižní Levanty daného období, jako jsou Tel Jarmút či Tell es-Safi, s nimiž Tel Azeku spojují také nálezy bohaté materiální kultury. Dalších pět let výzkumu bylo započato roku 2018.


2020

25. července - 6. srpna 20202019

3. - 15. srpna 2019


Účastníci expedice za českou stranu:

Akademičtí pracovníci: Filip Čapek, David Rafael Moulis

Studenti: Pavel Eder, Jan Lukáš, Ondřej Michálek, Martina Stehnová a Jana Křížová (dobrovolník)


Foto: Benjamin Sitzman
Foto: Benjamin Sitzman2018

4. - 17. srpna 2018


Účastníci expedice za českou stranu:

Akademičtí pracovníci: Filip Čapek, David Rafael Moulis

Studenti: Pavel Eder, Jan Lukáš, Jáchym Sláma, Markéta Šmolková, Billy Krisma Tambahani a Jana Křížová (dobrovolník)


Foto: Jana Křížová
Foto: Jana Křížová2016

16. - 30. července 2016


Účastníci expedice za českou stranu:

Akademičtí pracovníci: Filip Čapek, Petr Sláma

Studenti: Samuel Jezný, Jana Křížová, Jan Lavický, David Rafael Moulis,Aleš Rosický, Jordan Tomeš
2015

16. - 31. července 2017


Účastníci expedice za českou stranu:

Akademičtí pracovníci: Filip Čapek, Martin Prudký, Hana Janečková

Studenti: David Cielontko, Vít Hlásek, Jana Křížová, Jan Lavický, David Rafael Moulis, Christine Schoen, Roman Veverka, Zuzana Veverková
2014

26. července - 14. srpna 2014


Účastníci expedice za českou stranu:

Akademický pracovník: Filip Čapek

Studenti: Jana Křížová, David Rafael Moulis, Michael Pfann
2013

19. července - 17. srpna 2013


Účastníci expedice za českou stranu:

Akademičtí pracovníci: Filip Čapek, Martin Prudký

Studenti: Tereza Halasová, Jana Křížová, Hana Mayerová, David Rafael Moulis, Roman Veverka, Zuzana Veverková,


Foto: Benjamin Sitzman
Foto: Benjamin SitzmanDoporučená literatura: (některé texty jsou dostupné odkazem )


 • Lipschits, O., Kleiman, S., Koch, I., Berendt, K., Linares, V., Richardson, S., Oeming, M., and Gadot, Y. „Late Bronze Age Azekah and its Terminal Breath.“ Biblical Archaeology Review 45/1 (2019), 32–38, 70

 • Kleiman, S., Koch, I., Webster, L. Berendt, K., Linares, V., Sergi, O., Oeming, M., Gadot, Y. and Lipschits, O. Late Bronze Age Azekah – An Almost Forgotten Story. In: Maeir, A. (ed.) Proceedings of the First Annual Ackerman Family Workshop in Biblical Archaeology Bar‐Ilan University. April 15th‐16th 2015. Tel Aviv (forthcoming: 2018)

 • Koch, I., Kleiman, S., Oeming, M., Gadot, Y., and Lipschits, O., 2017. Amulets in Context: A View from the Late Bronze Age Tel Azekah. JAEI, Vol. 16, 9-24.

 • Webster, L. C., Sergi, O., Kleiman, S., Lipschits, O., Hua, Q., Jacobsen, G. E., Tristant, Y. and Gadot, Y., 2017. Preliminary Radiocarbon Results for Late Bronze Age Strata at Tel Azekah and their Implications. Radiocarbon, 2017: 1-23

 • Lipschits, O., Gadot, Y. and Oeming, M. 2017. Four Seasons of Excavations at Tel Azekah: The Expected and (Especially) Unexpected Results. In: Lipschits, O. and Maeir, A.M. eds. The Shephelah during the Iron Age. Winona Lake: 1-25

 • Oeming, M., Ras, K., Koch, I., Cohen-Weinberger, A., Gadot, Y. and Lipschits, O. 2016. Late Bronze Age Figurines from Tel Azekah. Ugarit Forschungen, 47: 205–219


 • Oded Lipschits, Filip Čapek, David R. Moulis, „Tel Azeka po prvních pěti letech

  výzkumu.“ in: Nový Orient 72/1 (2017), 16-20.

 • Kleiman, S., Gadot, Y., and Lipschits, O., 2016. A Snapshot of the Destruction Layer of Tell Zakarīye /Azekah. Seen against the Backdrop of the Final Days of the Late Bronze Age. ZDPV. 132/2: 105-133

 • David R. Moulis, „Pevnost „Orlí hnízdo“ – obnovený archeologický výzkum na Tel Azece

  výzkumu.“ in: Pecha, Lukáš (ed.) Staré civilizace Asie a Afriky (2016), 18-45.


Další materiály a odkazy:

poslední změna 3.2.2020Poslední změna: 3. únor 2020 19:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám