Co se v Diakonice učíme?


Studenti se učí:


• Kriticky myslet, vnímat souvislosti, získávat nadhled a čelit nejistotě. Ptát se.

• Vnímat a promýšlet napětí mezi Boží všemocností a Boží dobrotou, mezi občanem a bližním, zranitelností a odolností, svobodou (autonomií) a solidaritou (péčí), kategorií a situací.

• Nahlížet, slyšet a promýšlet biblickou zvěst v souvislostech teologie obrácené ke světu a teorie spolužití.

• Podporovat vzájemnost, rovnost, důvěru a účast též v situacích životního nezdaru či neštěstí.

• Vytvářet „nová my“, tedy stávat se součástí přes-oborových (transdisciplinárních) uskupení a napomáhat jejich vzniku.

• Pomocí obřadů a slova spojovat lidi v situacích, které svou nepřízní spíše rozdělují. Činit to s nadějí, že Bůh se k naší snaze bude znát.

• Řídit druhé lidi a především sebe na základě uvědomovaných a vyjádřených hodnot.

• Poměřovat účinnost a účelnost pomáhání „šifrovací mřížkou“, která spočívá ve čtyřech tvrzeních: Nejsme na to a v tom sami. – Každý z nás může pomoci druhému. – Společně to zvládneme. – Na příště se připravíme.


Co v Diakonice zkoumáme?


V tématech diplomových prací se jako hlavní oblasti zkoumání objevují:


• (církevní) společenství

• služba a pomáhání

• připravenost na neštěstí, odolnost a zranitelnost

• kultura vzájemnosti a účasti
Poslední změna: 5. říjen 2019 13:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám