Bibliografie Dr. Martina Vaňáče


  • Monografie:


NOVOTNÝ, Vojtěch , VAŇÁČ, Martin a Miroslav KUNŠTÁT. Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891 – 1990. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2436-5.


  • Studie a články ve sbornících a recenzovaných časopisech


VAŇÁČ, Martin. Katolíci o Husovi. Bolest a naděje : sborník příspěvků z kurzu pro kazatelky a kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 26.1.-30.1.2015. Benešov : EMAN, 2016, s. 67-88. ISBN 978-80-88060-05-5


VAŇÁČ, Martin. Šance na dialog v moderních dějinách katolické církve. In Na cestě k dialogu v církvi : sborník příspěvků z veřejného diskusního setkání Olomouc, 16. – 17. května 2014. Ústí nad Orlicí, Grantis, 2014, s. 94-103. ISBN 978-80-86619-46-0.


VAŇÁČ, Martin. Po stopách M.-D. Chenuho v Čechách. Salve, 2014, č. 4, s. 101-111. ISSN 1213-6301.


NOBLE, Ivana a Martin VAŇÁČ. Ekumenická teologie na přelomu 20. a 21. století. Teologická reflexe, 2006, roč. 12, č. 1, s. 5-26. ISSN 1211-1872.


VAŇÁČ, Martin. Teologická fakulta součástí Univerzity Karlovy. In GALLUS, Petr a Petr MACEK, eds. Teologická věda a vědecká teologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 7-34. ISBN 80-7325-084-5.


VAŇÁČ, Martin. Problémy s umístěním Katolické teologické fakulty české univerzity v letech 1891-1939. In Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy VI. Praha: Karolinum, 2004, s. 376-392. ISBN 80-246-0757-3.


VAŇÁČ, Martin. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891 – 1939. In KUČERA, Zdeněk a Jan Blahoslav LÁŠEK, eds. Docete omnes gentes. Brno: L. Marek, 2004, s. 125-136. ISBN 80-86263-55-X.


VAŇÁČ, Martin. Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká a Univerzita Karlova do roku 1939. Teologická reflexe. 2001, č. 2, s. 132-154. ISSN 1211-1872.


VAŇÁČ, Martin. Církevní dějiny na Jaboku. In PURŠL, Ladislav, ed. Při brodu Jabok: sborník pro Mireiu Ryškovou. Praha: Centrum biblických studií, 2001, s. 192-198. ISBN 80-7172-768-7.


VAŇÁČ, Martin. Výuka jednotlivých oborů na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1891 – 1939. In: Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy III. Praha: Karolinum, 2000, s. 122-157. ISBN 80-246-0100-1.


  • Studie a články v nerecenzovaných časopisech


VAŇÁČ, Martin. Apoštolská exhortace Amoris laetitia. Getsemany, 2016, č. 5, s. 125-131. ISSN 1210-485X. online


VAŇÁČ, Martin. K odvolání kněze v Litomyšli. Getsemany, 2016, č. 5, s. 114-118. ISSN 1210-485X. online


VAŇÁČ, Martin. Kauza Litomyšl aneb Sonda do života katolické církve v Čechách : k zákazu kněžského působení kněze Jiřího Veselého v královéhradecké diecézi na základě „liturgických excesů“. Magazín Christnet, 22. dubna 2016. online


VAŇÁČ, Martin. Obměna biskupů pokračuje. Getsemany, 2016, č. 4, s. 86-90. ISSN 1210-485X. online


VAŇÁČ, Martin. K aktuálním otázkám ekumenického dialogu. Getsemany, 2016, č. 1, s. 13-19. ISSN 1210-485X. online


VAŇÁČ, Martin. Skandální porušení církevních předpisů nebo skandál rozdělení? : k přijetí Eucharistie Danielem Pastirčákem během pohřbu Antona Srholce. Magazín Christnet, 26. ledna 2016. online


VAŇÁČ, Martin. K týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Magazín Christnet, 18. ledna 2016. online


VAŇÁČ, Martin. Ohlédnutí za synodou o rodině. Getsemany, 2015, č. 12, s. 317-320. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. 50 let existence synody biskupů. Getsemany, 2015, č. 10, s. 253-262. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. O Janu Husovi ve Vatikánu. Getsemany, 2015, č. 7-8, s. 174-178. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Nová encyklika papeže Františka. Getsemany, 2015, č. 7-8, s. 170-173. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Hus podle Pospíšila, Duky, Kejře a Soukupa. Getsemany, 2015, č. 6, s. 142-150. ISSN 1210-485X


VAŇÁČ, Martin. Kauza Bezák: jak to v církvi chodí. Getsemany, 2015, č. 5, s. 119-124. ISSN 1210-485X


VAŇÁČ, Martin. Noví biskupové a stíny minulosti. Getsemany, 2015, č. 4, s. 86-91. ISSN 1210-485X


VAŇÁČ, Martin. Katolíci o Husovi. Getsemany, 2015, č. 3, s. 74-84. ISSN 1210-485X


VAŇÁČ, Martin. Nešťastné slovenské referendum. Getsemany, 2015, č. 3, s. 58-61. ISSN 1210-485X


VAŇÁČ, Martin. Ne násilí ve jménu náboženství, ne islamofobii. Getsemany, 2015, č. 2, s. 33-48. ISSN 1210-485X


VAŇÁČ, Martin. Pastorační plánování v naší zemi? Getsemany, 2015, č. 2, s. 2-9. ISSN 1210-485X


VAŇÁČ, Martin. Tři hlavní ekumenické teze koncilu : katolický křesťan a ekumenické hnutí podle předmluvy a první kapitoly dekretu o ekumenismu 2. vatikánského koncilu. Getsemany, 2014, č. 12, s. 306-314. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Na okraj blahořečení papeže Pavla VI. Getsemany, 2014, č. 11, s. 296-301. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. K synodě biskupů o rodině. Getsemany, 2014, č. 11, s. 278-283. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. „Deratzingerizace“ římské kurie? Getsemany, 2014, č. 10, s. 250-268. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Ordinace místo exkomunikace? Getsemany, 2014, č. 9, s. 222-226. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Dialog v katolické církvi novověku. Getsemany, 2014, č. 6, s. 142-159. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Papežové a ekumenismus. Getsemany, 2014, č. 2, s. 30-34. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Papež František. Universum, 2013, č. 2, s. 14-17. ISSN 0862-8238.


VAŇÁČ, Martin. Kardinál Joachim Meisner odchází. Getsemany, 2013, č. 12, s. 322-328. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Jezuitský rozhovor s papežem. Getsemany, 2013, č. 10, s. 268-271. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Změny v římské kurii začínají. Getsemany, 2013, č. 10, s. 255-267. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Habemus papam, habemus libros. Getsemany, 2013, č. 6, s. 153-159. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Vyslanci slova božího v Hondurasu. Getseman, 2013, č. 6, s. 142-146. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Možnosti papežovy personální politiky.Getsemany, 2013, č. 5, s. 114-118. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Tři volby čelných představitelů církví. Getsemany,2013, č. 4, s. 95-100. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Nad volbou nového papeže. Getsemany, 2013, č. 4, s. 86-91. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Kauza Bezák a slovenští biskupové. Getsemany, 2012, č. 12, s. 294-307. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Odvolání trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. Getsemany, 2012, č. 9, s. 211-216. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Americké řeholnice a hledání nových cest v církvi. Getsemany, 2012, č. 7/8, s. 166-174. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Svérázný Václav Wolf oslavil 75. narozeniny. Getsemany, 2012, č. 4, s. 102-107. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Rok 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu. Getsemany, 2012, č. 3, s. 71-74. ISSN 1210-485X.


VAŇÁČ, Martin. Nad předběžnými výsledky sčítání. Ubývá věřících, nebo přibývá? Český bratr, 2012, roč. 88, č. 1, s. 37-38. ISSN 0009-0778.


VAŇÁČ, Martin. Snahy o smíření v ekumenickém dialogu. Křesťanská revue, 2011, roč. 78, č. 2, s. 19-22. ISSN 0023-4613.


Poslední změna: 7. říjen 2021 02:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám